Coven logo

Coven

A Witch LARP

Ett häxlajv i Stockholmsområdet 18-20 september 2015

Click here for English run 2-4 October 2015

[email protected] Facebook

Spelteknik

Innehåll

Det finns olika definitioner av skillnaden mellan en spelteknik och en metateknik. För detta arrangemang kommer vi att tala om speltekniker när vi vill beskriva de tekniker du som spelare behöver använda för att komma åt vissa möjligheter IN-lajv, exempelvis lotterisystemet vi använder för att dela ut krafter. Vi kommer också att använda termer speltekniker som ett paraplybegrepp för att beskriva följande.

Metatekniker

Detta är sätt på vilka du som spelare kan kommunicera med dina medspelare under spelets gång utan att bryta spelet. Som spelare, om du ser eller hör att en teknik blir använd och den inte är riktad specifikt mot dig ska du oftast ignorera den då det ej blivit sagt något IN-lajv. Orden som uttalas när en kraft används är exempel på en metateknik, liksom banden du har på dig för att visa dina medspelare vilka krafter din karaktär har.

Krafterna

Nästan allt kring att få och att använda dina krafter är metatekniker.

Det betyder att banden som symboliserar dina krafter är “osynliga” i spelets värld och det är även informationskortet du får när du lottar en ny kraft. De finns som en påminnelse för dig själv och för andra spelare om vilka krafter som finns och vem som har dem.

Även när du använder krafterna, Mortis till exempel, måste du använda orden “Alma, Mortis” för att den andra spelaren ska vet vad det är du vill ha från dem. Denna fras finns inte IN, din karaktär uttalar den alltså inte, bara spelaren. Alma är ett meta nyckelord för att få andra spelare uppmärksamma på vad som kommer att ske och att dem måste lyssna för att höra instruktionerna.

Meta-orden för krafterna är:

“Alma, Mortis” (dödens beröring).
“Alma, Vitalis” (återuppliva de döda eller hela de levande).
“Alma, Concilium” (sinneskontroll).
“Alma, Clarvoyance” (tankeläsning).
“Alma, Transfero” (överför skador till andra).

Mer information om de fem krafterna hittas under Fiktion.

Lotteri

Varje spelare kommer att börja lajvet med 1-3 av de fem krafterna. Under spelets gång kan du som spelare gå till OFF-rummet för att få fler krafter, en ny kraft i taget.

Det är utlottat vilka nya krafter du kan få. Detta går ut på att dra en pärla ur en påse: färgen på pärlan symboliserar en kraft. Du får sedan med dig ett band i färgen av din kraft och ett litet infokort om kraften. Detta band visar andra spelare vilka krafter du har att använda. Den ska alltid hållas synlig för andra spelare och används lättast som ett armband. Den nya kraften behöver inte sättas i spel direkt, du som spelare kan välja att sätta på dig bandet vid ett senare tillfälle.

När en ny kraft blivit dragen får spelaren även ett infokort, i samma färg som kraften, med en kort påminnelse om hur den ska användas. Infokortet finns inte IN, men kan lämnas synligt för att ge andra spelare möjligheten att spela på misstankar om dina begynnande krafter. Det är dock först när du sätter på bandet som du och dina medspelare kan spela på din nya kraft.

Du som spelare väljer själv hur många nya krafter du vill få under lajvets gång.

Satan, Chilla och Tap Out

Detta är säkerhetstekniken vi använder på lajvet. Den liknar “Rött, gult, grönt”.

Eskalering

Ordet man använder för att be medspelare att eskalera en scen är “Satan”.

Det kan användas för sig eller i en mening. Till exempel “Nej, jag går inte med dig. Satan heller!” vore en inbjudan till andra spelare att fortsätta släpa iväg dig eller agera våldsamare.

Det är alltid en bra idé att försöka visa vilken sorts eskalering man har i åtanke när man gör inbjudan. Till exempel om du och en annan spelare bråkar och detta har bara involverat rop och skrik men du vill eskalera scenen till mer fysiskt bråk kan du vidröra eller lätt putta spelaren och säga eskaleringsordet. Vänta på svar innan du fortsätter.

Medspelaren kan informera dig att de godkänner eskaleringen genom att svara med “Satan”. Till exempel “Börja inte nu igen, satan också!”.

Nedtrappning

Ordet för att få dina medspelare att lugna ner scenen är “Chilla”.

Om du får ett inbjudande att eskalera en scen men du vill inte och föredrar att scenen fortsätter på nuvarande nivå: använd ordet “Chilla”. Till exempel: “Alltså Chilla, lugna ner dig!”. Detta nekar inbjudandet att eskalera, men avslutar inte scenen.

Nedtrappningsordet används inte bara som ett svar - om en spelare vill lugna ner en scen, men inte avsluta den, kan de informera medspelare om detta genom att använda “Chilla” när som helst.

Tap Out

Ibland vill vi inte ha en viss typ av spel eller en scen blir plötsligt för mycket och vi vill avbryta den fort. Detta betyder inte alltid att vi vill eller behöver gå OFF.

“Tap Out” är att klappa en spelare två gånger på en lämplig kroppsdel, t.ex. axeln. Man kan också säga “Tap tap” till spelaren. Det betyder att man ska sluta med det man håller på med och låta spelaren som använder “tap out” lämna scenen nu.

Detta kan sägas/göras diskret eller högt, mjukt eller hårt: tills medspelaren märker det och slutar.

Om en spelare använder “Tap tap” på dig, först av allt sluta med det du gör.

Därefter kommer sunt förnuft. Har ni just haft en intensiv scen tillsammans eller vet du att spelaren just kommit ur en intensiv scen? Ser de ut att må dåligt? Ser de trötta ut? Hungriga? Även fast en spelare använt “Tap out” och inte “OFF”: om du inte är säker på deras välmående, ta en minut att gå OFF. Fråga dem om de är ok och om de behöver någonting från dig. Vi vill mycket hellre att ni bryter inlevelsen för att kolla om en person är ok, än att ignorera potentiella varningssignaler för att undvika att paja inlevelsen för andra.

Vi kommer alltid att stödja ditt val att gå OFF. Om situationen känns oklar eller du är obekväm på något sätt, hitta trygghetsvärden, så vi fixar det tillsammans.

Om sunt förnuft säger dig att det inte är nödvändigt att gå OFF vid detta tillfälle: avsluta scenen och lämna spelaren ifred. Du kan alltid välja att kolla om spelaren är ok vid ett senare tillfälle.

OFF

“OFF” är alltid OFF: ni avslutar spelet eller scenen omedelbart. Om en spelare använder “OFF”, lyssna på vad de har att säga. Fråga dem vad de behöver utav dig. Hjälp dem till en trygghetsvärd om det behövs.

Vi kommer alltid att stödja en spelares val att avbryta spelet när ens eget eller andras välmående står på spel. Om du känner att det går emot din vision/önskan/inlevelse är detta inte rätt lajv för dig.

Sex

Här nedan följer tre olika metatekniker som kan användas för att spela på hångel och sex, vi kommer att gå igenom dem på workshopen. Broms- och stoppord gäller alltid och kan utan problem kombineras med alla dessa tekniker. Detta kommer också att fördjupas under workshopen.

Bara för att dessa tekniker existerar och får användas under lajvet betyder det dock inte att din karaktär måste ha sex. Detta lajv har inte sex som specifikt handlingsmoment, men eftersom det innehåller tonåringar och deras relationer ville vi göra teknikerna tillgängliga.

Hand på Hand

Lägg din egen hand på din egen kropp, din medspelare är nu tillåten att röra vid din handrygg. Du kontrollerar var dina händer ligger på din kropp och kan själv bestämma var din medspelare får “röra” vid dig.

Din medspelare behöver inte heller röra vid din hand om du lägger den på en kroppsdel som hen inte är bekväm med. Om detta händer, flytta på din hand.

Hur en rör vid sin medspelares handrygg är en bra indikation på vilken form av sex karaktärerna har: mjukt, tveksamt, hårt etc.

Ars Amandi

I den här tekniken representerar dina armar, upp till armbågen, din kropps sexuella områden. Du får endast röra vid din medspelares armar med smekningar, massage etc för att visa på vilken typ av sex som pågår.

Hångelteknik

Använd dina händer för att vidröra din medspelares ansikte. Som de två andra teknikerna kan tekniken också användas för att visa vilken form av hångel/kyssar det handlar om.

Förhandla alltid intima scener med din medspelare OFF först. Vi kan inte vara nog tydliga. Om NÅGON pussar, kysser eller rör vid en medspelare på ett sätt som bedöms olämpligt (av mottagaren) utan uttalat samtycke från medspelare kommer denna person att uteslutas från lajvet omedelbart. Det här är ett lajv, vi ser ingen anledning till att inte prata med sina medspelare om intima scener som en vill spela med dem innan de spelas ut.