Coven logo

Coven

A Witch LARP

Ett häxlajv i Stockholmsområdet 18-20 september 2015

Click here for English run 2-4 October 2015

[email protected] Facebook

Roller

Innehåll

Supreman

Supreman är ledare för samlingen, och varje samling har sin egen Suprema.

För att bli Suprema av en samling, måste du gå igenom De Sju Prövningarna. Detta innebär att en Suprema har visat sig kunna använda alla sju krafter. Endast en Suprema finns i samlingen per generation och du kan bara delta i prövningarna en gång i ditt liv, om alls. Prövningen av en potentiell Suprema förekommer endast i samlingar bestående av tretton eller fler personer, vilket innebär att en samling med färre häxor inte kommer att få en ny Suprema och sakta dö ut. Detta är fallet för Dahlinsamlingen som bara har en tillförordnad Suprema, som tjänstgör i rollen i hopp om att samlingen växer igen.

Supreman är inte bara samlingens ledare; deras inställning, moral och etik påverkar hela samlingen, och kan göra den starkare eller svagare, rättvisa eller kriminella.

Det kommer att finnas en tillförordnad Suprema i Dahlinsamlingen. Denna roll kommer att ha ytterligare ansvar under lajvet och ansvara för att hålla i några lektioner. Denna roll kommer att bli castad.

Sekonder

Sekonderna är de högst rankade häxorna efter Supreman. De är oftast de andra toppkandidaterna från prövningarna, där den regerade Supreman valdes. De hjälper Supreman och är hennes högra hand i alla sätt som rör samlingen. Liksom Supreman, har Sekunderna ett stort inflytande på samlingen; eftersom de oftast håller de andra häxornas undervisningen. De ser till att traditioner följs, och att Supreman efterlevs. På egen risk kan de även försöka få igenom sin egen agenda.

Det finns två sekunder på Dahlinsamlingen. Dessa roller kommer att ha ytterligare ansvar under lajvet och ansvara för att hålla i några lektioner. Dessa roller kommer att vara castade.

Häxorna

Häxor utvecklar sin första kraft kring puberteten. Det är inte ovanligt att kraften är mycket svag i början, eller att den muterar till en mer kraftfull form i takt med att häxan växer. Detta betyder att om kraften inte är särskilt stark eller traumatisk börjar de flesta häxor inte bli medvetna om sina egna krafter förrän de senare tonåren. Vid det laget kan en andra kraft även ha börjat utvecklats.

De flesta häxor utvecklar bara en till tre krafter; vanligtvis är varje ny kraft blir svagare än den föregående. En bra samling hjälper en ung häxa att styra, förstärka och även utveckla nya krafter. Utan en samlingen kan krafterna vara svåra att kontrollera eller att förstå överhuvudtaget.

Det finns en strikt hierarki inom en samling. Även om Supreman och hennes sekundor är de enda med titlar så spelar tiden du gick med i samlingen en stor roll. Nya medlemmar kallas oftast för juniorer och äldre medlemmar är deras seniorer. Att bryta hierarkin kan få allvarliga konsekvenser. Sekunder lämnar oftast bestraffning av juniorer upp till seniorerna.

Majoriteten av rollerna på detta lajv är nyanlända juniorer. Vissa kommer att vara seniorer och dessa roller kommer att ha några ytterligare ansvar. Några av dessa seniorer kommer att bli castade, alla juniorer kommer att bli lottade.

Alla seniorer och juniorer kommer att skrivas som mellan 17-21 i ålder, oavsett spelares verkliga ålder.

Hushållet

Dahlinsamlingen har ett hushåll bestående av kockar och personal. De flesta av dem har tjänat samlingen i många år.

Hushållet kommer bestå av arrangörerna och deras hjälpredor.

Vänner och Familj

I din rollbeskrivning kommer du att hitta några av personerna i din rolls liv nämda. Eftersom lajvet ligger i nutid kommer du att kunna ringa dessa roller, om du vill, under lajvet. Vi uppmuntrar dig att bjuda in människor som kan gestalta dessa roller åt dig, eller andra som du känner skulle gynna din karaktär. Vi kommer också förhoppningsvis kunna stå till tjänst med en lista på spelare som vill telefonlajva under eventet.

Vänner och familj spelas av människor du själv bjuder in, eller som vi har ordnat efter dina önskemål.

Häxjägare

Detta är en grupp som samlats och skickats av den svenska grenen häxjägare. Flesta av dem har arbetat tillsammans tidigare och de är alla släkt. Kallelsen att jaga och utrota häxor hör till familjen.

NPC grupp.