Coven logo

Coven

A Witch LARP

Ett häxlajv i Stockholmsområdet 18-20 september 2015

Click here for English run 2-4 October 2015

[email protected] Facebook

Fiktion

Innehåll

Bakgrund

Häxor har alltid funnits, men har oftast hållit sig för sig själva och undvikit att bli upptäckt av omvärlden. De fanns i samlingar, en grupp häxor bundna på en specifik plats. Dessa samlingar har varit deras hem, deras tillflykt och gemenskap.

Häxjägare har funnits lika länge som det har funnits häxor. I skydd av stora organisationer har de spårat och dödat häxor i generationer. Under de senaste trettio åren har de lyckats utrota samling efter samling. De få samlingar som finns kvar är gömda, men många häxor har valt att dölja sina krafter och fly in i det övriga samhället. De samlingar som finns kvar väntar in sitt öde, de har ingen annanstans att gå. Även deras största auktoritet, Häxrådet, tycks ha gett upp.

Sedan förändrades något. Häxjägarna slutade fokusera på samlingar som sitt huvudsakliga mål och började gå efter individuella häxor. I början var det enbart före detta samlingsmedlemmar, men snart därpå började häxjägarna att rikta sig mot vem som helst med magisk potential, även sådana som inte än var medvetna om sina egna krafter. Häxrådet tvingades kliva in och rädda de unga häxorna, som sedan skickades till de få samlingar som fortfarande är oupptäckta av häxjägare.

Detta är den nuvarande situationen. En grupp räddade häxor anländer till en svensk samling för att upptäcka och lära sig att hantera sina krafter, varandra, och den livshotande fara de alla står inför.

Hierarkier och världens struktur.

Samlingar.

Det finns många Samlingar runt om i världen. De är stationära och skapade i områden med en stark magisk energi. Den här energin hänger ihop med Samlingen i en symbios. En stor Samling gör energin starkare, en stark Suprema gör energin starkare, mäktiga häxor gör energin starkare och det i sin tur gör att starkare Supremor kommer fram och så vidare.

En Samling består av minst tretton häxor. Om Samlingens antal sjunker under tretton kommer inte en ny Suprema att uppenbara sig och Samlingen kommer gradvis att förlora sin styrka och dö ut. Häxrådet är en Samling: den största existerande Samlingen i världen.

Normalt sett när dina krafter uppenbarar sig i de tidiga tonåren blir du skickad till en Samling. Om du har familj som är en del av det magiska samhället så har förmodligen du, eller rättare sagt dem, haft ett ord med i beslutsprocessen kring vilken Samling du blivit skickad till. De flesta seniorer har kommit från familjer som är medvetna om sin härkomst och har därför varit beredda på att Häxrådet ska hämta dem.

När du ansluter dig till en Samling förväntas du lämna det icke-magiska samhället bakom dig. Oavsett om du bara har en enda avlägsen släkting på en Samling långt bort så övergår detta till att vara din enda familj. Du kommer väldigt sällan, om någonsin, träffa eller prata med familjen som du hade utanför det magiska samhället igen. Det gäller även dina föräldrar.

Samlingar är inte egentligen skolor även om de lär ut. De är mer som klaner eller kloster. När du väl har svurit dig till en Samling så hör du till den för resten av ditt liv och du kan inte ändra dig eller lämna Samlingen när du vill. Straff för oacceptabelt beteende i en Samling kan variera kraftigt.

De två mest allvarliga straffen är döden genom bränning eller exil.

Kända Samlingar:
* Dahlin, en Samling som varit på gränsen till utrotning i många år men som en gång var stor och inflytelserik med starka band till Häxrådet. (Detta är din nya Samling.)
* Ekdal, en stor och prestigefull Samling med nära band till Häxrådet. Många av deras häxor går vidare till jobb inom och för rådet.
* Almsted, en respektabel Samling med lojaliteter till och inom rådet.
* Holm, en liten och ganska isolerad Samling som hade en lång historia av att vägra svära sig till rådet. Den attackerades och förintades av häxjägare.

Ederna.

Du föds inte in i en Samling utan du ansluter dig till en genom att svära en ed. När du väl svurit eden är du bunden till din Samling och till alla de kommande Supremorna tills du dör eller tills det att Samlingen dör (genom att antalet svurna häxor blir färre än tretton och Samlingen inte har någon Suprema.)

Eftersom Dahlinsamlingen hitintills har varit färre än tretton och utan Suprema så har de inte kunnat svära in de anlända häxorna från Ekdal, Almsted och Holm. Det betyder att om Samlingen hade fortsatt att dala och inga nya häxor kommit så hade det varit möjligt att lämna Dahlinsamlingen för en annan Samling.

Häxor bor och tränas i en Samling tills de väljer att svära eden, det förväntas inträffa i den tidiga tjugoårsåldern. Du måste inte svära eden till den Samling som tränat dig, men de flesta gör så. Det är inte ovanligt att unga häxor från större och mer välmående Samlingar skickas till mindre Samlingar i syfte att återuppliva dem. Som Senior har du kanske blivit tillfrågad, beordrad eller varit frivillig till att ansluta dig till Dahlinsamlingen.

Du kan inte svära eden till två Samlingar samtidigt. Det enda undantaget är Häxrådet och ingen vet hur detta är möjligt. Till skillnad från eden till din Samling, som binder dig för livet, så beror eden till Häxrådet på vem som svor den. Om du svurit direkt till dem så binder den dig för resten av ditt liv. Om Supreman för din Samling svor den å hela Samlingens vägnar så binder den dig hela Supremans livstid och måste förnyas av nästa Suprema.

Supremorna.

Supreman för en Samling blir utsedd av De Sju Proven. Samlingen styrs av sin Suprema och alla häxorna tillhörande Samlingen måste lyda sin Suprema. Supremorna i sin tur svarar bara inför Häxrådet (men bara om de svurit dem trohet.)

Personligheten hos Supreman styr Samlingens inriktning: en omhändertagande Suprema tar troligtvis hand om sin Samling i syfte att skapa en trygg harmoni medan en elak eller makthungrig Suprema kan förgifta sin Samling och skapa konflikt. Det är ett brott som bestraffas med döden att försöka döda en Suprema så när den väl utsetts kan ingen häxa i Samlingen själv påverka detta.

De Sju Proven.

Varje Suprema har genomgått och klarat De Sju Proven och därmed bevisat sin förmåga att bemästra alla sju av de ursprungliga krafterna. De ursprungliga krafterna är den renaste formen av de nu existerande, mycket svagare, krafterna. Bara under proven kan de ursprungliga krafterna nås och då bara av de häxor som genomför proven. Alla krafter som uppnås under Proven återgår till sin svagare form när proven väl är över.

Descensum : Kraften att vandra in och ur ur döden och den andra sidan.
Vitalium Vitalis : Livets kraft, kan återuppväcka de döda.
Concillium : Kraften att kontrollera andras sinnen.
Divination : Kraften att läsa andras tankar, spådom och att se in i framtiden.
Transmutation : Kraften som gör det möjligt att teleportera sig själv, objekt eller känslor från en plats till en annan.
Pyrokenesis : Kraften att skapa, kontrollera och manipulera eld. (Kan bara användas under Proven. Du har troligtvis aldrig sett det användas.)
Telekenesis : Kraften att med ditt sinna flytta och manipulera objekt i din omgivning. (Kan bara användas under Proven. Du har troligtvis aldrig sett den användas.)

Du kan bara delta i proven en gång under din livstid, om någonsin. Att delta i proven kan vara ett sätt att snabba på utvecklingen av nya krafter men du kommer också att helt sluta utveckla nya krafter efteråt.

Traditionen bjuder att det är Supreman som personligen väljer ut de häxor som ska delta i De Sju Proven. Nu för tiden är det inte ovanligt att häxor anmäler sig frivilliga eller rent utav blir tvingade att delta. Om de är villiga att stå för konsekvenserna så kan även en Junior delta i Proven.

Vi vill att de som tänker delta i Proven tar kontakt med oss under fredagen. När du gör det kommer vi att förklara allt du behöver veta om att delta i dem. IN-lajv kommer ingen av er veta att Proven ska äga rum under helgen som lajvet utspelar sig.

Häxrådet

Detta är den största och äldsta dokumenterade Samlingen i världen. I hundratals år har den varit Samlingarnas högsta auktoritet. Den fungerar som det magiska samhällets polis, rättsystem och armé. Den här Samlingen och dess Suprema är tungt bevakade och exakt var den ligger är inte allmän kännedom. Den har agenter och utskott över hela världen. Dess nuvarande Suprema är den nyligen tillträdda Alessa Caito.

Häxrådet kan bara utöva sin auktoritet över de som har svurit dem trohet och de kan aldrig tvinga en Suprema eller någon annan häxa att svära dem trohet. Det förväntas att alla Supremor ändå gör detta och då även för sin Samlings räkning. På så vis underställer sig Supreman alltså sig själva och sin Samling rådets auktoritet och beskydd. De få som väljer att inte göra detta blir misstänkliggjorda och isolerade.

Familjenamn och protegeér.

Att ha ett prestigefyllt och anrikt familjenamn kan hjälpa dig att bli accepterad in i en starkare, mer prestigefylld och till och med säkrare Samling. Om du har ett erkänt namn betyder detta mest troligt att du kommer från en lång linje av framstående och/eller kända häxor.

Om du inte har någon nu levande familj inom det magiska samhället och inget starkt familjenamn, men du visar dig vara en kraftfull häxa så kan en annan familj välja att åta sig dig och ge dig deras namn -som en slags adoption. Detta är förhållandevis vanligt inom Häxrådet. De flesta häxor imponeras av en protegé eftersom detta betyder att du är mäktig nog att vara uppmärksammad av en anrik familj eller av rådet. Det orsakar även givetvis svartsjuka.

Om magi

Lajvet strävar efter en slags realism (med magi, ja, vi vet), men vad det innebär är att vi vill att ni försöker styra bort från den fantasy-magi som finns i exempelvis Harry Potter. Vi vill inte ha några trollstavar, inget abrakadabra, inga magiska varelser och inga trolldrycker som får er att byta kroppar. Tänk istället smutsiga och mörka primala ritualer, diskbänksrealism, talkörer, symboler, blod och lite äckel. Kom också ihåg att all magi har sitt pris oavsett om det är en huvudvärk, ett näsblod eller din själ.

All magi i det här universat kommer från De Ursprunliga Krafterna och De Sju Proverna: Descendum, Vitalium Vitalis, Concillium, Clarvoyance, Transfero, Telekinesis och Pyrokinesis. Det betyder att så länge som du kan härleda det till någon av dessa så kan du utföra det.

Du kan låna ut din styrka till en annan häxa genom att sammanlänka er (med en ritual, en talkör, handhållning eller symboler etc.) men du kan inte “ge bort” din/a kraft/er till en annan häxa.

Tarot-kort, kristaller, ritualer etc kan användas för att kanalisera, förvara, förstärka eller skydda mot magi. Kom ihåg att ju större effekt du strävar efter desto mer utmattande är utförandet och ju längre tid tar det. Ju mer det smakar desto mer kommer det kosta.

De Fem Krafterna.

När samlingarna började dö ut och fler och fler häxor började avstå från att utveckla sina krafter så blev också krafterna i sig svagare. Pyrokinesis och Telekinesis försvann helt. Mortis, Vitalis, Concillium, Clairvoyance och Transfero är de fem återstående krafterna som fortfarande finns bland häxor idag: de är alla svagare versioner av de ursprungliga krafterna.

Din första kraft kallas din Primära Kraft. Du upplever både dess starkaste fördelar och dess starkaste nackdelar. Dina andra krafter är Sekundära och de är svagare i sjunkande ordning. Genom att sammanlänka dig med andra häxor kan du genom deras samlade kraft uppnå samma effekt för en Sekundär som du skulle ha av en Primär kraft.

Häxor som delar samma Primära Kraft har en outtalad närmare förståelse för varandra. Du kan lättare motstå att bli utsatt för den kraft som du har som Primär och du kan lättare se när någon annan utsätts för den i närheten av dig.

Primära krafter är också de som kan Förråda, alltså vända sig emot dig. Att spela på att din kraft förråder dig kan göras genom att säga “Alma (namn på kraft)” utan att rikta den emot någon/ting speciell/t. Det betyder att om en häxa har Transfero som sin Primära kraft och inte har kontroll över den så kan häxans mest privata känslor plötsligt “läcka ut” till de som är runt omkring. En Mortishäxa kanske omedvetet triggar sin kraft när den upplever starka känslor som vid sex. Osv.

Krafternas effekter inträffar olika beroende på häxan som utför: vissa kan bara använda dem när de känner en stark känsla, vissa har ingen kontroll över huvudtaget och utför sin kraft helt omedvetet medans andra kan använda dem medveten men inte alltid osv. Ju mer kraftfull en häxa blir (med träning) desto mer kontroll borde den ha över sin/a kraft/er, men det kan också betyda att när de tappar kontrollen gör de mer skada.

Det är alltid upp till den spelar som blir utsatt för magin att bestämma om de vill spela på effekten eller inte. Det är alltid tillåtet att opta ut ur en situation där du blir förhäxad genom att skylla på svaga krafter eller ett plötsligt kraftigt försvar. Den här funktionen finns för att spelare inte ska känna sig tvingade att spela på saker de inte är bekväma med. Av den anledningen vill vi också att ni respekterar regeln: Om en spelare inte spelar på din magi första gången kan det vara för att de inte hörde och du får försöka en gång till. Om de inte spelar på din magi den andra gången du försöker är det troligtvis för att de inte är intresserade av spelet. Försök inte en tredje gång. Vi hoppas förstås att ni bejakar varandra så mycket som möjligt.

Mortis : Dödens beröring.

Mortis är makten att ta ett liv. När du dödar med Mortis så sjunker ditt offer sakta ner till Descensum : en helvetesdimension där deras värsta mardrömmar och rädslor upprepas i all evighet.

Om det är din Primära Kraft: Du behöver inte hudkontakt för att använda den men du måste vara synlig för den eller de person/er du ska använda den emot.

Om det inte är din primära kraft: Du behöver ha hudkontakt för att kunna använda den.

Det är allmänt känt: att en Mortishäxa kan ingå en pakt med Portvakten till Descensum och byta oskyldiga själar emot ett längre liv. På grund av detta är Mortishäxorna de häxor som hålls för troligast att en gång bli onda. Det är en orättvis skröna eftersom endast en extremt mäktig Mortis ens skulle kunna drömma om en sådan paktmöjlighet.

Hur du använder den: Uttala orden “Alma Mortis”, vartefter offrets kropp långsamt slutar att fungera och slutligen dör. Du kan beskriva dödsprocessen för spelaren du använder kraften på, till exempel “du känner hur ditt hjärta saktar ner…” eller hålla upp fingrar som en nedräkning för hur nära de är döden (fem är normaltillstånd och noll är död). Du kan också kombinera dessa metoder.

Du kan spela på att vara oförmögen att slutföra din Mortisbesvärjelse och på så vis lämna ditt offer precis vid gränsen mellan död och levande. Detta kan också göras medvetet som en form av tortyr. Den eventuella skada som orsakats kroppen stannar kvar efter det att du avslutat din Mortis.

Det kommer med konsekvenser: att använda Mortis för mycket tunnar ut barriären mellan Descensum och ditt medvetande. Detta har fruktansvärda mardrömmar och hallucinationer som följd.

Vitalis: Återuppliva de döda.

Makten att återuppliva de döda och läka de levande. Den här kraften kan återta någons själ från Descensum (Mortis).

Om det är din Primära Kraft: Du kan återuppväcka dig själv från de döda.

Om det inte är din primära kraft: Du kan inte återuppväcka dig själv från de döda.

Det är allmänt känt: Vitalishäxor delar med sig av sin egen livskraft för att läka andra och detta förkortar deras livstid gradvis över tid. En kraftfull Vitalishäxa kan ta tillbaka livskraft från de som den läker och på så vis förlänga sitt eget liv. Det här kan göra vissa häxor motvilliga till att låta sig bli läkta av en mäktig Vitalishäxa fastän det kan ta en hel livstid att uppnå detta.

Hur du använder den: Du uttalar orden “Alma Vitalis” och sen kan du antingen beskriva hur återupplivningen går till, exempelvis “Du kan känna hur ditt hjärta långsamt börjar slå igen… “ eller hålla upp din hand som en uppräkning till den andres återupplivning (där fem fingrar motsvarar död och inga fingrar motsvarar levande). Du kan också kombinera dessa metoder.

En långsam återupplivning är eftersträvansvärt och det är också det säkraste sättet att återuppliva någon. En oerfaren eller en häxa som har bråttom kan kickstarta hjärtat som en adrenalinshock. Det är ett plågsamt och obehagligt sätt att bli återupplivad på.

Du kan spela på att inte kunna slutföra Vitalis (med fruktansvärda konsekvenser) eller spela på att inte slutföra den medvetet. Bieffekter av en ofullständig Vitalis kan vara: hjärnskador, talbortfall, synbortfall eller nedsatt förmåga att röra sig.

Det kommer med konsekvenser: Vitalis tar från din egen livskraft och gör dig trött. I det långa loppet förkortar du ditt eget liv varje gång du använder Vitalis och det kan göra vissa motvilliga till att ofta använda den för ofta, men unga häxor tänker inte alltid så långt framåt.

Concillium : Sinneskontroll

Makten att kontrollera en annan. Concillium kontrollerar kroppen och gör den till ett verktyg med en uppgift att utföra men den kan inte ändra tankarna eller känslorna hos offret.

Om det är din primära kraft: Du kan använda den på fler än en person åt gången.

Om det inte är din primära kraft: Du kan bara använda den på en person i taget.

Det är allmänt känt: En häxa som ofta kastar Concillium på samma person skapar ett band dem emellan som kan vara svårt att bryta, ens av häxan själv. Den konstanta skadan som orsakas i hjärnan på offret kan också skapa ett zombieliknande stadium av fullständig underkastelse. Rädslan för detta kan leda till att mäktiga Concillium-häxor drar sig undan från andra häxor i samlingar. Det är inte heller helt ovanligt att mäktiga Concillium-häxor isoleras av sina samlingar av samma anledning.

Hur du använder kraften: Ögonkontakt är alltid nödvändigt och orden “Alma Concillium “ uttalas, direkt följt av instruktioner. Till exempel “Alma Concillium : Hämta en kopp te till mig.” Ju mer logisk, kort eller simpel en instruktion är ju troligare är det att det lyckas. Du kan också instruera ditt offer att inte komma ihåg att du kastat förtrollningen på dem.

Offret som utför uppgiften kan bli förvirrat eller känna sig instängd: fortfarande fullt medveten om sina handlingar men oförmögna att stoppa sig själva. Om offret blivit utsatt för Concillium ofta eller har varit under Concillium länge så kan detta leda till migrän, yrsel, illamående och kräkningar.

Det kommer med konsekvenser: Att använda Concillium kräver enorma mängder energi. Ett långvarit användande kommer att ha negativa fysiska effekter för häxan som kastar den, exempelvis näsblod, huvudvärk, trötthet och i allra värsta fall döden.

Clairvoyance : Tankeläsning

Makten att läsa en annan persons tankar och få dem att säga dem högt.

Om det är din Primära Kraft: Du kan också känna de sanna känslorna hos en annan genom att säga “Alma Clairvoyance : dina känslor”

Om det inte är din primära kraft: Du kan inte känna känslorna hos de omkring dig.

Det är allmänt känt: Det är vanligt att Clairvoyancehäxor blir bemötta med medlidande från övriga häxor. Ju mäktigare en Clairvoyancehäxa blir desto större ansträngning krävs för att stänga ute känslorna och tankarna från alla runt omkring dem. Denna konstanta mentala skölden är utmattande att upprätthålla och leder ofta till att de till slut isolerar sig fullständigt eller blir galna.

Hur du använder den: Ögonkontakt med ditt offer behövs alltid. Säg orden “Alma Clairvoyance”. Var beredd på att behöva instruera ditt offer på att säga sina tankar högt, annars skall den börja göra det automatiskt. Det är ofta ett osammanhängande babblande av alla tankar som går igenom huvudet, ofta tänker de inte ens själva på att de gör detta, ibland märker dem det men kan inte stoppa sig själva.

Häxan som kastade besvärjelsen kan också ställa direkta frågor och kommer som allra oftast få ärliga svar.

Det kommer med konsekvenser: Om du använde Clairvoyance för ofta blir gränsen mellan dina tankar och din röst oklar och du kan själv börja tänka saker högt.

Transfero: Överföra skador till andra

Makten att överföra sina egna skador, smärta och känslor till andra.

Om det är din Primära Kraft: Du kan inte skada dig själv och även om en besvärjelse misslyckas så kommer en Transferohäxa inte att bli skadad.

Om det inte är din primära kraft: Du kan bli skadad. Om du misslyckas med att kasta Transfero så stannar skadan hos dig.

Det är allmänt känt: Transferohäxor skickar hela tiden ut sina känslor och och sin fysiska känslighet och i och med detta förlorade de dem också sakta men säkert. Långa perioder av att inte känna någon fysisk smärta eller starka känslor gör att Transferohäxor kan blir obehagliga sociopater över tid.

Hur du använder den: Etablera ögonkontakt och uttala orden “Alma Transfero” och åsamka din kropp sedan “skada” på något vis, exempelvis genom att ge dig själv en örfil eller uttala känslan du vill skicka till den du förhäxar. Offret känner smärtan eller känslan och får också den eventuella permanenta skada som uppstår.

Förlorad ögonkontakt bryter Transfero-besvärjelsen men återtar inte skadan som redan utdelats men det är otroligt svårt att bryta ögonkontakten när besvärjelsen väl påbörjats.

Det kommer med konsekvenser: Långa perioder av Transfero påverkar häxans impulskontroll och de kan i allmänhet börja bry sig mindre om konsekvenserna deras handlingar får för andra.

Dahlins Samling

Alma Dahlin byggde det första huset i Frustunaby nära slutet av sjuttonhundratalet. Hon kom med sitt hushåll och flera unga kvinnliga skyddslingar, till stor spänning för det lilla samhället. Senare när Dahlin-familjen och deras församling höll sig för sig själva började ryktena snart att sprida sig om att Frustunaby var en plats för gravida unga kvinnor att föda sina oönskade barn.

Det var den lokala kyrkan som klev in och vederlade ryktena. Därefter var Dahlin-familjen, deras skyddslingar, och hela deras hushåll närvaronde vid kyrkan varje söndag och fick flera predikningar tillägnade sig. Generösa donationer hade också tagits emot av kyrkan runt denna tid. Den varma relationen mellan Frustunaby och kyrkan fortsatte även efter att Alma och hennes man hade gått bort.

Samlingen förställdes som många olika typer av tillflyktsorter genom tiderna, en gång även som ett barnhem. Men det var 1925 när grevinnan Ebba von Eckermann, en tidigare medlem av Frustunaby Flickors Utomhus Klubb, donerade Frustunaby till Scouterna, som det skapades en permanent täckmantel som håller än idag. Det var dock inte förrän sammanslagningen av flickscouterna och Svenska Scoutförbundet 1960 som pojkar tilläts att ansluta sig till Dahlinsamlingen.

Dahlins var som de flesta samlingar idag på gränsen till utrotning. Deras medlemsantal hade minskats dramatisk under de senaste trettio åren, och nya häxor har blivit allt mer sällsynta. När deras Suprema dog för fyra år sedan blev det genast uppenbart att ingen ny Suprema skulle kallas. Den plötsliga tillströmningen av häxor från andra utrotade samlingar under det senaste året var lovande, och proven hölls. Det upptäcktes snabbt att ingen ny Suprema skulle uppstå och att proven inte ansågs giltig. Samlingen var helt enkelt inte stark nog.